Κληρονομικό Δίκαιο στην Ελληνική Έννομη Τάξη

Εξαιτίας της πολύχρονης εμπειρίας μας στο Ελληνικό Κληρονομικό Δίκαιο, μπορούμε να σας παρέχουμε τις νομικές μας υπηρεσίες ώστε να διεκδικήσετε την κληρονομιά σας με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Οι έμπειροι δικηγόροι του γραφείου μας μπορούν να σας συμβουλεύσουν στο πεδίο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που προκύπτουν βάσει των σχετικών νόμων του ελληνικού κληρονομικού δικαίου και να διαχειριστούν όλα τα νομικά ζητήματα της κληρονομιάς σας έως ότου επιλυθούν πλήρως. Ειδικότερα, προκειμένου να διασφαλίσουμε τα δικαιώματά σας, σας παρέχουμε ολοκληρωμένες κληρονομικού δικαίου υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της αποδοχής της κληρονομιάς (είτε βάσει διαθήκης είτε με βάση τους κανόνες της εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής) και της αποποίησης της κληρονομιάς, ενώ μπορούμε ακόμη να σας συνδράμουμε στην προσπάθειά σας να μάθετε αν ο κληρονομούμενος έχει συντάξει ή όχι διαθήκη εντοπίζοντας τον τίτλο ιδιοκτησίας οπουδήποτε στην Ελλάδα, ερευνώντας ενδελεχώς τη νομική και πραγματική κατάσταση και γενικότερα να σας παρουσιάσουμε μια ολοκληρωμένη νομική ανάλυση συντάσσοντας σχετική αναφορά.

Τα κληρονομικού δικαίου ζητήματα ειδικά στις μέρες μας, απαιτούν αυστηρή προσοχή, αφού ο κληρονόμος δεν κληρονομεί μόνο τα περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού της κληρονομιάς αλλά επίσης τα χρέη και τα βάρη της. Επομένως, προκειμένου να διασφαλίσετε τα κληρονομικά σας δικαιώματα στην Ελλάδα και να αποφύγετε την πιθανή ευθύνη σας για τα χρέη του κληρονομούμενου, είτε στην περίπτωση διαθήκης είτε στην περίπτωση της εκ του νόμου κληρονομικής διαδοχής (κανόνες εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής) είναι κρίσιμο να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας το συντομότερο δυνατόν, καθώς σύμφωνα με το κληρονομικό δίκαιο της ελληνικής έννομης τάξης υπάρχουν συγκεκριμένες πολύ σύντομες προθεσμίες πριν την εκπνοή των οποίων οφείλετε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία της αποποίησης ή της αποδοχής της κληρονομιάς με το ευεργέτημα της απογραφής ώστε να αποφύγετε να αναλάβετε την ευθύνη για τα χρέη της κληρονομιάς. .

Αν χρειάζεστε τη συνδρομή μας αναφορικά με τα νομικά και πραγματικά ζητήματα της ελληνικής κληρονομιάς σας, προσφέρουμε προσωπικές και επαγγελματικές υπηρεσίες για όλες τις νομικές σας ανάγκες στην Ελλάδα.

 

Νομική Επικαιρότητα