Αποπληρωμή Χρέους

Η είσπραξη απαιτήσεων αποτελεί έναν από τους κυριότερους τομείς εξειδίκευσης του δικηγορικού μας γραφείου και  και είμαστε σε θέση να  συνδράμουμε στην προσπάθειά σας να επιτύχετε την είσπραξη των χρημάτων σας. Η επιτυχής είσπραξη χρέους στην Ελλάδα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως αυτούς της φερεγγυότητας των οφειλετών και των περιουσιακών στοιχείων τους.

Μία απόπειρα είσπραξης του χρέους συνήθως ξεκινά με την προσπάθεια προσωπικής επικοινωνίας με τον οφειλέτη, είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω φαξ ή email.

Αν ο οφειλέτης δε συνεργάζεται είναι απαραίτητο να κινηθείτε νομικά εναντίον του το συντομότερο δυνατόν, καθώς ο χρόνος είναι ο πιο κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχή είσπραξη του χρέους. Το δεύτερο βήμα της διαδικασίας είσπραξης του χρέους είναι να διεξαχθεί μία έρευνα στο Ελληνικό αρχείο επιχειρήσεων (ΓΕ.ΜΗ) της προκειμένου να διαπιστωθεί η νομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο οφειλέτης σας (αν αποτελεί μία ενεργή και βιώσιμη εταιρία) αλλά και στα κατά τόπο αρμόδια Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία, όπου ο οφειλέτης έχει την έδρα του και τις γνωστές του εγκαταστάσεις του, για να διαπιστωθεί η κατάσταση των περιουσιακών του στοιχείων, η αξία τους, η περιγραφή τους και τα πιθανά βάρη σε αυτά.

Το τρίτο βήμα είναι να επιδώσετε στον οφειλέτη σας μέσω ενός δικαστικού επιμελητή μία επιπρόσθετη εξώδικη δήλωση με την οποία θα διαμαρτύρεστε για τη συμπεριφορά που εκείνος επιδεικνύει δυστροπώντας στην καταβολή της οφειλής του και θα τον καλείτε να αποπληρώσει το χρέος του σε ορισμένη προθεσμία.

Το τελικό βήμα είναι να κινηθείτε νομικά εναντίον του οφειλέτη και με βάση τα έγγραφα που αποδεικνύουν την απαίτησή σας να προβείτε είτε στην κατάθεση μιας αγωγής είτε στην έκδοση μιας διαταγής πληρωμής, ώστε να αποκτήσετε έναν εκτελεστό τίτλο και να είστε σε θέση έτσι να εισπράξετε το χρέος μέσω αναγκαστικής εκτέλεσης στα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη σας (κινητή ή/και ακίνητη περιουσία, τραπεζικοί λογαριασμοί).

Επικοινωνήστε μαζί μας προκειμένου να σας συμβουλεύσουμε στο ζήτημα της είσπραξης του χρέους σας και να σας καθοδηγήσουμε στη σχετική διαδικασία.

 

Νομική Επικαιρότητα