Διαζύγιο στην Ελλάδα

Αν βιώνετε τη διαδικασία ενός διαζυγίου στην Ελλάδα οι δικηγόροι μας μπορούν να σας συμβουλεύσουν και να σας βοηθήσουν στο να διευθετήσετε οριστικά το θέμα. Ειδικότερα, σας παρέχουμε νομικές συμβουλές σχετικά με τις διαδικασίες του διαζυγίου στην Ελλάδα σε ό, τι αφορά οποιοδήποτε ζήτημα σχετικό με το διαζύγιο, όπως:

 • Άσκηση Γονικής μέριμνας – επιμέλειας στην Ελλάδα
 • Διατροφή
 • Συνεπιμέλεια
 • Ρύθμιση Επικοινωνίας με τέκνο
 • Διαζύγιο κατ’ αντιδικία
 • Συναινετικό Διαζύγιο
 • Συμφωνία Εξωδικαστικού Διακανονισμού
 • Απαγωγή ανηλίκων και διαδικασίες της Σύμβασης της Χάγης
 • Έρευνα τίτλων και εκτίμηση περιουσιακών στοιχείων των συζύγων
 • Αναγνώριση δικαστικών αποφάσεων διαζυγίου στην Ελλάδα
 • Προγαμιαίες Συμφωνίες- Συμφωνητικά Ελεύθερης Συμβίωσης
 • Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα
 • Δίκαιο Διάστασης
 • Ασφαλιστικά Μέτρα
 • Οικογενειακό Δίκαιο στην Ελλάδα

Για όλα τα ανωτέρω ζητήματα οικογενειακού δικαίου διαθέτουμε την απαραίτητη εμπειρία και γνώση να σας παρέχουμε την κατά το δυνατόν αρτιότερη εκπροσώπηση είτε εξωδικαστικά είτε διαμέσου της δικαστικής οδού ώστε να εξασφαλίσουμε τα νομικά σας δικαιώματα και να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή διευθέτηση του ζητήματός σας.

  Επικοινωνήστε μαζί μας για νομικές συμβουλές σχετικά με το Διαζύγιό σας και οποιοδήποτε άλλο ζήτημα Οικογενειακού Δικαίου στην Ελλάδα.

 • Επικοινωνήστε μαζί μας

Νομική Επικαιρότητα