Ελληνική Ιδιοκτησία - Ακίνητη Περιουσία στην Ελλάδα

Αν ενδιαφέρεστε να αγοράσετε ή να πουλήσετε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, οι πεπειραμένοι δικηγόροι μας μπορούν να σας βοηθήσουν στις σχετικές με τις μεταβιβάσεις ακινήτων νομικές διαδικασίες που απαιτούνται και συγκεκριμένα στην έρευνα τίτλου ή/και βαρών, στη σύνταξη των συμβολαίων αγοράς και πώλησης, στην εξασφάλιση των απαιτούμενων για την αγορά και την πώληση πιστοποιητικών, στην υπογραφή των συμβολαίων, στη μεταγραφή τους στο κατά τόπο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο και γενικότερα να σας εκπροσωπήσουν ως πληρεξούσιοί σας δικηγόροι σε κάθε στάδιο της διαδικασίας της αγοράς ή της πώλησης που σας ενδιαφέρει χωρίς να είναι αναγκαία η φυσική σας παρουσία καθώς όλες οι ανωτέρω, σχετικές με την ελληνική ακίνητη περιουσία διαδικασίες, μπορούν να ολοκληρωθούν μέσω ενός ειδικού πληρεξουσίου σε εμάς.

Επιπροσθέτως, το δικηγορικό γραφείο μας μπορεί να σας παρέχει τις υπηρεσίες συμβολαιογράφου και λογιστή που σας είναι απαραίτητες τόσο για την αγορά όσο και για την πώληση ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα, αφού συνεργαζόμαστε με έμπειρα λογιστικά γραφεία και συμβολαιογράφους σε συνεργασία με τους οποίους θα διεκπεραιώσουμε τη σχετική με την ακίνητη περιουσία σας εντολή κατά τον πιο αποτελεσματικό και χαμηλότερου κόστους τρόπο, σε ό, τι αφορά τις φορολογικές υποχρεώσεις και τα έξοδα και όλα τα ανωτέρω με την πιο λογική δικηγορική αμοιβή.

    Επικοινωνήστε μαζί μας προκειμένου να σας παρέχουμε τις νομικές μας υπηρεσίες σχετικά με τα ζητήματα που αφορούν την ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα.

  • Επικοινωνήστε μαζί μας

Νομική Επικαιρότητα