Ελληνική Χρυσή Visa

Σε μία προσπάθεια να στηρίξει την Ελληνική Οικονομία, η ελληνική Κυβέρνηση με το Νόμο 4251/2014 καλωσορίζει τις ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα με δύο τρόπους.

Από τη μία πλευρά, μέσα από τις επενδύσεις που αφορούν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, προσφέροντας επί μακρόν άδειες παραμονής στην Ελλάδα σε υπηκόους τρίτων χωρών – που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης- και στις οικογένειές τους, οι οποίοι αποκτούν ή μισθώνουν για αόριστη χρονική διάρκεια ακίνητη περιουσία. Σ’ αυτή την περίπτωση το χαμηλότερο κόστος της ιδιοκτησίας έχει οριστεί στο ποσό των 250.000 ευρώ (ο χαμηλότερος προϋπολογισμός επένδυσης στην Ευρώπη). Η άδεια παραμονής προσφέρει δυνατότητα παραμονής στην Ελλάδα χωρίς περιορισμούς για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών και υπάρχει δυνατότητα απεριόριστης ανανέωσής της επανειλημμένα για όσο χρονικό διάστημα το περιουσιακό στοιχείο παραμένει στην κατοχή του ιδιοκτήτη του. Η συγκεκριμένη άδεια προσφέρει επίσης δυνατότητα κίνησης σε όλα τα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς περεταίρω όρους ή περιορισμούς.

Από την άλλη πλευρά, στην περίπτωση των επενδύσεων που έχουν ταξινομηθεί, είτε ως Στρατηγικές Επενδύσεις (σύμφωνα με μία απόφαση της Κοινής Υπουργικής Επιτροπής Επενδύσεων), είτε ως Απλές Επενδύσεις με μία επενδυτική αξία κατά κατώτατο όριο της τάξης των 250.000 Ευρώ, οι άδειες παραμονής μπορούν να αναγνωριστούν τόσο στον Επενδυτή όσο και σε 10 ακόμα κατ’ ανώτατο όριο άτομα (ανάλογα με το ύψος της επένδυσης κάθε φορά) τα οποία σχετίζονται με την εκτέλεση της Επένδυσης. Η άδεια παραμονής στην περίπτωση των απλών επενδύσεων χορηγείται για πέντε (5) χρόνια, ενώ στην περίπτωση των στρατηγικών επενδύσεων για δέκα (10) χρόνια.

Και στην περίπτωση των επενδύσεων η άδεια παραμονής μπορεί να ανανεωθεί, για όσο χρονικό διάστημα η επένδυση παραμένει εν’ όλω ή εν μέρει στην ιδιοκτησία του κατόχου της Χρυσής Visa.

Χάρη στην Χρυσή (Ελληνική) Visa, έχετε την ευκαιρία να συνδεθείτε με μία από τις ομορφότερες χώρες της Ευρώπης, την Ελλάδα.

Με μία επένδυση της τάξης των 250.000 Ευρώ μπορούμε να σας παρέχουμε το πιο γοητευτικό διαβατήριο προς τις 26 χώρες που ανήκουν στη συνθήκη Σένγκεν στην Ευρώπη, χωρίς να απαιτείται κάποια επιπλέον προϋπόθεση έκδοσης βίζα, επιδεικνύοντας απλά το διαβατήριό σας μαζί με τη Χρυσή (Ελληνική) Visa. Ταυτόχρονα αποκτάτε το δικαίωμα για μόνιμη παραμονή στο έδαφος ισχύος της Συνθήκης καθώς για όσο χρονικό διάστημα διατηρείτε την επένδυση, η Χρυσή Ελληνική Βίζα είναι σε ισχύ τόσο για εσάς όσο και για την οικογένειά σας.

    Επικοινωνήστε μαζί μας προκειμένου να σας συμβουλεύσουμε νομικά για την Επένδυσή σας στην Ελλάδα η οποία θα σας εξασφαλίσει μια Ελληνική Χρυσή Visa.

  • Contact Us

Νομική Επικαιρότητα