Ελληνική Υπηκοότητα / Ελληνικό Διαβατήριο

Το δικηγορικό γραφείο μας μπορεί να σας βοηθήσει να αποκτήσετε την Ελληνική Υπηκοότητα ( Ιθαγένεια Ευρωπαϊκής Ένωσης) και το Ελληνικό Διαβατήριο (Διαβατήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης). Η κτήση ελληνικής Υπηκοότητας και ελληνικού διαβατηρίου είναι εξαιρετικά σημαντική καθώς μπορεί να σας εξασφαλίσει ελευθερία εγκατάστασης και κίνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δικηγόροι μας έχουν τη γνώση και την εμπειρία για να σας συνδράμουν στην προσπάθειά σας να αποκτήσετε την ελληνική Υπηκοότητα και το ελληνικό διαβατήριο. Απαραίτητη συνθήκη για αυτό είναι η ύπαρξη στο πρόσωπό σας ελληνικής καταγωγής, που σας δίνει το δικαίωμα να αποκτήσετε διπλή υπηκοότητα (ελληνική και ευρωπαϊκή) και καταλληλότητα για ένα διαβατήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ελληνικό διαβατήριο).

Επομένως, αν έχετε ελληνική καταγωγή και πληροίτε συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ίσως να είστε κατάλληλος να υποβάλλετε αίτηση για την κτήση της Ελληνικής Υπηκοότητας και του ελληνικού διαβατηρίου, κάτι που σας τοποθετεί στη μοναδική θέση του να συγκεντρώνετε τα πλεονεκτήματα της υπηκοότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ελληνική υπηκοότητα) και ένα ευρωπαϊκό διαβατήριο (ελληνικό διαβατήριο) επειδή η Ελλάδα αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αφού η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το να επιβεβαιώσετε την ελληνική Υπηκοότητά σας, μπορείτε να αποκτήσετε και το ελληνικό σας διαβατήριο το οποίο σας δίνει τα πλεονεκτήματα που συνοδεύουν την κτήση ευρωπαϊκής ιθαγένειας και ενός διαβατηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αποκτώντας το ελληνικό σας διαβατήριο μπορείτε να ζήσετε, να ταξιδέψετε, να σπουδάσετε, να αγοράσετε ακίνητα, να δραστηριοποιηθείτε επαγγελματικά ιδρύοντας μια εμπορική εταιρία ή επεκτείνοντας τη δραστηριότητα της ήδη υφιστάμενης εταιρίας σας στην Ελλάδα και σε όλα τα υπόλοιπα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς περιορισμούς. Αφού οι διαδικασίες κτήσης ολοκληρωθούν και αποκτήσετε την ελληνική υπηκοότητα και το ελληνικό διαβατήριο, η καταλληλότητα κτήσης μεταφέρεται τότε στα παιδιά σας και τους απογόνους τους.

Προτείνουμε να ξεκινήσετε τη διαδικασία κτήσης της ελληνικής υπηκοότητας και του ελληνικού διαβατηρίου πριν τα χρειαστείτε (όσο συντομότερα τόσο καλύτερα) επειδή η εν λόγω διαδικασία μπορεί να διαρκέσει ένα ικανό χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωσή της εξαιτίας της ανάγκης να προετοιμαστούν, να κατατεθούν και να επαληθευτούν ως προς την ορθότητα του περιεχομένου τους τα αναγκαία δικαιολογητικά έγγραφα από τις αρμόδιες αρχές.

Το γραφείο μας διαθέτει μας την εμπειρία και τη γνώση παροχής προσωπικών και επαγγελματικών υπηρεσιών για όλες τις νομικές σας ανάγκες.

    Επικοινωνήστε μαζί μας προκειμένου να αποκτήσετε την Ελληνική Υπηκοότητα και το Ελληνικό Διαβατήριο.

  • Επικοινωνήστε μαζί μας

Νομική Επικαιρότητα