Φορολογία Κληρονομιάς στην Ελλάδα

Ως ένα δικηγορικό γραφείο δραστηριοποιούμενο κατά βάση στο ελληνικό έδαφος, μπορούμε να σας βοηθήσουμε σε όλες τις νομικές ανάγκες σας αναφορικά με την φορολογία της κληρονομιάς στην Ελλάδα. Ο Ελληνικός Νόμος αναγνωρίζει κατηγορίες δικαιούχων που εξαιρούνται από φορολόγηση της κληρονομιάς. Η φορολογία που πληρώνει κανείς για την κληρονομιά στην Ελλάδα εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο συνδέεται αυτός με τον κληρονομούμενο και την αξία της ιδιοκτησίας ή των περιουσιακών στοιχείων που κληρονομεί. Στα ανωτέρω ζητήματα μπορούμε να σας προσφέρουμε επίκαιρες συμβουλές σε όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με την φορολογία της κληρονομιάς και την κληρονομιά σας στην Ελλάδα και να σας παρουσιάσουμε τις πιο αποδοτικές και παράλληλα χαμηλού κόστους λύσεις σε συνεργασία με τους πεπειραμένους λογιστές μας, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησής μας για το φόρο κληρονομιάς που σας αναλογεί, τη φορολογία της κληρονομιάς σας και γενικότερα της οριστικοποίησης του φόρου κληρονομιάς και της διαχείρισης των πιθανών φορολογικών υποχρεώσεών σας στην Ελλάδα.

    Αν χρειάζεστε τη συνδρομή μας αναφορικά με τη Φορολογία της Κληρονομιάς σας στην Ελλάδα, προσφέρουμε προσωπικές και επαγγελματικές υπηρεσίες για όλες τις ελληνικού δικαίου ανάγκες σας.

  • Επικοινωνήστε μαζί μας

Νομική Επικαιρότητα