Σύνταξη Διαθήκης και Προσβολή του Κύρους Διαθήκης στην Ελλάδα

Αν δεν εκτελέσετε μία διαθήκη συντεταγμένη κατά τον τύπο του ελληνικού δικαίου και, αν μία διαθήκη δε βρεθεί, τα περιουσιακά σας στοιχεία θα διανεμηθούν κατ’ ιδανικά μερίδια σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μία διανομή των περιουσιακών σας στοιχείων η οποία έρχεται σε αντίθεση με τις προτιμήσεις και τις επιθυμίες σας. Το γραφείο μας διαθέτει τη νομική εμπειρία για να σας συμβουλεύσει και να σας υποδείξει τον ορθό τρόπο σύνταξης μιας ελληνικής διαθήκης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ελληνικό δίκαιο και να προετοιμάσει όλα τα απαιτούμενα για το σκοπό αυτό έγγραφα.

Αν έχετε αμφιβολίες σχετικά με την αυθεντικότητα μιας διαθήκης συντεταγμένης κατά τον τύπο του ελληνικού δικαίου, η οποία μπορεί να επηρεάσει τα κληρονομικά σας δικαιώματα, σας παρέχουμε νομικές υπηρεσίες αναφορικά με την προσβολή του κύρους της μέσω της δικαστικής οδού στα ελληνικά δικαστήρια προκειμένου να αποκτήσετε ό, τι είναι δικαιωματικά δικό σας.

    Αν χρειάζεστε τη συνδρομή μας αναφορικά με ζητήματα διαθηκών προσφέρουμε προσωπικές και επαγγελματικές υπηρεσίες για όλες τις ελληνικού δικαίου ανάγκες σας.

  • Επικοινωνήστε μαζί μας

Νομική Επικαιρότητα