Κανένα σπίτι στα χέρια ιδιοκτήτη - Ερχονται 30.000 πλειστηριασμοί ακινήτων

Νομική Επικαιρότητα