Πέντε όπλα, νόμιμα αγορασμένα, χρησιμοποίησε ο μακελάρης στην Νέα Ζηλανδία

Νομική Επικαιρότητα