Πέντε όπλα, νόμιμα αγορασμένα, χρησιμοποίησε ο μακελάρης στη Νέα Ζηλανδία

Νομική Επικαιρότητα