Υπ. Υποδομών: Νέα τροπολογία για συμβάσεις στρατηγικής σημασίας