Χωρίς Νομική σχολή, χωρίς Ολυμπιακή φλόγα και χωρίς υπεράσπιση από τον Δήμο η Πάτρα

Νομική Επικαιρότητα