Υψηλού επιπέδου νομική κάλυψη
από εξειδικευμένα και έμπειρα στελέχη

Δικηγορικό Γραφείο
Αθ. Μπασαγιάνης & Π. Ματσουκατίδης

  • Αποπληρωμή Χρέους
  • Φορολογία Κληρονομιάς στην Ελλάδα
  • Καταχώρηση ακίνητης περιουσίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο
  • Ελληνική Χρυσή Visa
  • Ελληνική Ιδιοκτησία - Ακίνητη Περιουσία στην Ελλάδα
  • Διαζύγιο στην Ελλάδα
  • Δωρεές-Γονικές παροχές στην Ελλάδα
  • Ελληνική Υπηκοότητα / Ελληνικό Διαβατήριο

Νομική Επικαιρότητα